Welkom op onze nieuwe website!

Van harte welkom op onze nieuwe website!

Na vele maanden intensieve bouw is de totaal nieuwe website zover klaar dat hij life kan.
Door de maanden lange “intelligente lockdown” in Nederland vanaf ongeveer 1/2 maart 2020
is de bouw van deze site toch in “stroomversnelling” terecht gekomen. De club was maanden lang dicht,
dus was er meer tijd voor de bouw van de website.
Zo heeft de lockdown dus ook zijn positieve kanten gehad…..

Deze website is kompleet opnieuw gebouwd, en is gebaseerd op de meest moderne technologieen
en technieken.
De vorige website heeft, voor zover ik terug heb kunnen vinden, ongeveer 6 jaar bestaan.

Ook namens ons voltallig bestuur, bedanken we iedereen, die in welke vorm dan ook, een bijdrage heeft
geleverd aan het tot stand komen van deze website.
In het bijzonder Remco Jongsma (weleenswaar geen lid van onze club), die geheel belangeloos
de meeste foto’s van de hoofdpagina’s van deze website heeft gemaakt, en bewerkt!

Wij wensen jullie heel veel kijk- en leesplezier, en houdt vooral de Nieuws items goed in de gaten!
Opmerkingen en vragen kunnen via de contactpagina aan ons worden verstuurd!

Cor Beumer

Covid-19 sluit opnieuw de Model Spoor Club Veenendaal

Beste Leden van de Modelspoorwegclub Veenendaal

In het voorjaar hebben we noodgedwongen onze clubactiviteiten moeten stilleggen als gevolg van het
Corona-virus. We dachten het ergste weer achter de rug te hebben en met een aanwezigheids-rooster
weer een voorzichtige start te kunnen maken.

Helaas moeten we nu constateren dat het aantal besmettingen landelijk en regionaal weer snel oploopt.
Aangezien de meeste clubleden volop in de risicogroep vallen vinden we het niet verantwoord om in
deze situatie open te blijven. Tevens valt Veenendaal onder de Veiligheidsregio Utrecht welke op dit
moment code Oranje heeft.

Het 1 ½ meter afstand houden is in theorie wel mogelijk maar pakt, in ons clubruimtes, in de praktijk
anders uit. Omdat we geen enkel risico willen lopen, hebben we als bestuur besloten om alle activiteiten
met ingang van 1 oktober a.s. voor onbepaalde tijd op te schorten. Vanaf dat moment is het clubgebouw
dus gesloten.

Met ingang van heden (01-10-2020)  is er dus geen clubavond.
Uiteraard hopen we dat het dit keer minder lang duurt.
Het bestuur zal de ontwikkelingen aangaande corona nauwgezet volgen en zodra het weer verantwoord
is de clubavonden weer toestaan.
We hopen op ieders begrip voor deze onprettige maatregel

Bestuur Model Spoor Club Veenendaal e.o.

Bouw van een nieuwe H0 Baan

Nieuwbouw H0-Baan

Eind 2019 is na heel veel overleg besloten een compleet nieuwe H0 baan te gaan ontwerpen en bouwen.
Wij gaan u middels deze webpagina’s op de hoogte houden van de keuze van systemen en componenten en het verloop van het ontwerp en de bouw.
De overwegingen om een nieuwe H0-baan te gaan bouwen:
Eind 2019 is het besluit genomen een compleet nieuwe H0 baan te gaan  ontwerpen en bouwen. De oude baan was tussen de 15 en 20 jaar oud, gebaseerd op LocoNet elektronica en oorspronkelijk bestuurd met het programma Koploper. Doordat de continuiteit van Koploper niet langer gewaarborgd kon worden, is een jaar of 3 geleden al besloten over te gaan naar het programma iTrain. De combinatie van iTrain, de 15 jaar oude modules van LocoNet en de meer dan 20 jaar oude “k-rails” bleken uiteindelijk een onophoudelijke bron van storingen en kortsluitingen te veroorzaken. Hierbij speelt vooral ook de oude “k-rails”een enorm grote rol. Na dit alles heel zorgvuldig te hebben afgewogen, is er uiteindelijk toch het besluit genomen een totaal nieuwe H0 baan te gaan ontwerpen en bouwen. Dit zal gefaseerd gebeuren, waarbij de bestaande H0 baan zolang mogelijk intact zal worden gehouden.
Voor meer detail informatie en vorderingen kijk op onze pagina: De H0 baan (nieuwe baan)