Nieuwbouw H0-Baan

Eind 2019 is na heel veel overleg besloten een kompleet nieuwe H0 baan te gaan ontwerpen en bouwen.

Wij gaan u middels deze webpagina’s op de hoogte houden van de keuze van systemen en komponenten en het verloop van het ontwerp en de bouw.

De overwegingen om een nieuwe H0-baan te gaan bouwen:

 Eind 2019 is het besluit genomen een kompleet nieuwe H0 baan te gaan  ontwerpen en bouwen. De oude baan was tussen de 15 en 20 jaar oud, gebaseerd op loco-net electronica en oorspronkelijk bestuurd met het programma Koploper. Doordat de continuiteit van Koploper niet langer gewaarborgd kon worden, is een jaar of 3 geleden al besloten over te gaan naar het programma iTrain. De combinatie van iTrain, de 15 jaar oude modules van Loconet en de meer als 20 jaar oude “k-rails” bleken uiteindelijk een onophoudelijke bron van storingen en kortsluitingen te veroorzaken. Hierbij speelt vooral ook de oude “k-rails”een enorm grote rol. Na dit alles heel zorgvuldig te hebben afgewogen, is er uiteindelijk toch het besluit genomen een totaal nieuwe H0 baan te gaan ontwerpen en bouwen. Dit zal gefaseerd gebeuren, waarbij de bestaande H0 baan zolang mogelijk intakt zal worden gehouden.

De Nieuwe H0-baan in lijn met de doelstelling van de club:

In lijn met de doelstelling van de club, “iedereen moet in staat zijn met zijn eigen materiaal op de clubbaan te kunnen rijden” moet er dus een oplossing worden gezocht voor een baan waar zowel analoog als digitaal op kan worden gereden. Onze club heeft al heel veel leden die zelf thuis gebruik maken van iTrain. Ook een aantal leden heeft banen thuis waar zowel analoog als digitaal op kan worden gereden. Hierbij wordt iTrain dan gecombineerd met Dinamo en OC32 waarbij de OC32 ook direct gebruikt kan worden voor de aansturing van wissels(servo’s), seinen, verlichting enz.Om alle leden, die hierin zijn geinteresseerd met deze technieken bekend te maken worden er workshop ge-organiseerd.Ten behoeve van de workshops wordt een demo-baantje gemaakt met daarop alle komponenten zoals die later ook op de nieuwe H0 baan zullen worden  gebruikt: OC32, TM44, wissels (servo bediend), seinen enz.Hieronder volgen eerst een aantal foto’s van de bouw en de componenten van het demobaantje. Het baantje bestaat uit 3 blokken in lijn met een passerspoortje. ONDER de foto’s staat een link naar een rijdende demo van het H0 testbaantje.

Een rijdende demo van het H0-Testbaantje is hier te vinden