Nieuws

Belangrijke mededeling i.v.m. Coronavirus:

Bericht van het bestuur aangaande het Corona virus:

In navolging op het kabinetsbesluit m.b.t. het Corona virus zijn de clubactiviteiten tot in ieder geval 1 juni 2020 stilgelegd.
De open dag van 28 maart kan zodoende geen doorgang vinden.
Het bestuur zal later bepalen of de open dag op een later tijdstip zal worden ingehaald.