Covid-19 sluit opnieuw de Model Spoor Club Veenendaal

Beste Leden van de Modelspoorwegclub Veenendaal

In het voorjaar hebben we noodgedwongen onze clubactiviteiten moeten stilleggen als gevolg van het
Corona-virus. We dachten het ergste weer achter de rug te hebben en met een aanwezigheids-rooster
weer een voorzichtige start te kunnen maken.

Helaas moeten we nu constateren dat het aantal besmettingen landelijk en regionaal weer snel oploopt.
Aangezien de meeste clubleden volop in de risicogroep vallen vinden we het niet verantwoord om in
deze situatie open te blijven. Tevens valt Veenendaal onder de Veiligheidsregio Utrecht welke op dit
moment code Oranje heeft.

Het 1 ½ meter afstand houden is in theorie wel mogelijk maar pakt, in ons clubruimtes, in de praktijk
anders uit. Omdat we geen enkel risico willen lopen, hebben we als bestuur besloten om alle activiteiten
met ingang van 1 oktober a.s. voor onbepaalde tijd op te schorten. Vanaf dat moment is het clubgebouw
dus gesloten.

Met ingang van heden (01-10-2020)  is er dus geen clubavond.
Uiteraard hopen we dat het dit keer minder lang duurt.
Het bestuur zal de ontwikkelingen aangaande corona nauwgezet volgen en zodra het weer verantwoord
is de clubavonden weer toestaan.
We hopen op ieders begrip voor deze onprettige maatregel

Bestuur Model Spoor Club Veenendaal e.o.

Covid-19 sluit opnieuw de Model Spoor Club Veenendaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in