Dinamo-gebruikers-test

Dinamo:Zeer goed alternatief voor LocoNet gebaseerde Modeltreinbesturings elektronica

Voor welk systeem moet ik nu kiezen?
Veel modelspoorwegbouwers staan vaak voor de keuze; welk systeem moeten we nu kiezen als we
met een analoge baan, digitaal willen gaan rijden. Of als ze helemaal nieuw beginnen; voor welk systeem moet
ik nu kiezen.

ModelSpoorwegClub Veenendaal; expertise centrum
Op onze ModelSpoorwegClub Veenendaal hebben we veel expertise van de verschillende systemen. We hebben ook onderzoek
gedaan naar de voor- en nadelen van de diverse systemen. Voor onze nieuw te bouwen H0 baan is de keuze gevallen
op het Dinamo systeem. Hieronder hebben we in 2 gedeelten de voordelen van het Dinamo systeem beschreven.
Het 1e gedeelte is voor de meer ervaren modelspoorbouwer, en geeft een korte opsomming van de voordelen.
Het 2e gedeelte is voor de meer beginnende modelspoorbouwer en geeft per punt ook veel uitgebreider aan waarom
dit voordelen zijn.

Voor de meer ervaren gebruiker die al redelijk kennis heeft van bijv. op LocoNet gebaseerde
Modeltreinbesturing elektronica:
Dit zijn de voordelen van Dinamo t.o.v. Op LocoNet gebaseerder systemen. Dinamo:
– Maakt GEEN gebruik van een fabrikant specifieke en vaak dure Digitale centrale.
– Is volledig blokgebaseerd, een eventuele kortsluiting beperkt zich tot een specifieke module, en niet de hele baan of boostersektie
– Dinamo werkt NIET met afzonderlijke boosters, maar met generieke goedkope geschakelde voedingen
– Dinamo werkt NIET met (afzonderlijke) keerlus modules
– Dinamo biedt de mogelijkheid om zowel analoge als digitale treinen op dezelfde modelspoorbaan te laten rijden.
– Een aantal komponenten van Dinamo kan ook worden gebruikt voor andere automatisering van modelspoorbaan zaken als:
Dag/nacht schakelingen, besturing van auto’s, “bewegend maken van figuurtje(s) en werktuigen enz. enz.

Voor de beginnende Modelspoorwegbouwer:
Onderstaand verhaal is ALLEEN van toepassing op DCC gelijkstroom systemen, welke gebruik maken
van 2 rail systemen. (geldt dus niet voor Marklin met bijv. c-rail, wat een 3 railsysteem is).

De meeste Modelspoor bouwers die gaan digitaliseren of een digitaal systeem kiezen,
maken een keuze uit 1 van de op de markt zijnde LocoNet gebaseerde Elektronicasystemen.
De meest bekende systemen zijn: DigiKeijs, Rautenhaus, LocoNet HDL, Roco/Fleischmann
met Z21 en alle bijbehorende Z21 modules (detectors, multiloop, boosters enz).

Welke keuze ook wordt gemaakt in een LocoNet gebaseerd systeem is er altijd een Digitale
Centrale nodig. Op LocoNet HDL na leveren alle bovenstaande fabrikanten ook eigen digitale Centrales.
Deze centrales heb je OOK al nodig om uberhaupt met een digitale trein te kunnen rijden.
De meeste fabrikanten bieden dan ook (meestal vrij voordelig) digitale startsets aan, die zijn voorzien
van (vaak eenvoudige) versies van zo’n centrale. In een aantal van bovenstaande gevallen is zo’n digitale
centrale van de ene leverancier ook te combineren met de besturingselectronica van de andere leverancier.
Alleen al de centrale is vaak een vrij grote kostenpost. Digitale centrales varieren in prijs van zo’n 170 Euro tot
wel ruim 750 Euro. Alle centrales die op de markt zijn worden over het algemeen
ondersteund door weer de verschillende Modelbesturings software programma’s als iTrain, Koploper, Win Digipet enz.

Dinamo als alternatief + Voordelen:
Wat veel modelspoorbouwers NIET weten is dat Dinamo in dit geval een (heel goed) alternatief kan zijn voor
op Loconet gebaseerd besturingselectronica INCLUSIEF een bijbehorende centrale. Dinamo wordt ook ondersteund
door o.a iTrain en bijv. Koploper.
Een modelbaanaansturing d.m.v. Dinamo biedt (vele) voordelen boven een op LocoNet gebaseerde modelbaanaansturing.

Een aantal grote verschillen/voordelen op een rijtje gezet:
– Dinamo is volledig blokgebaseerd; een eventuele kortsluiting beperkt zich tot een specifiek blok, de rest van de baan ondervindt GEEN hinder.
Dit in tegenstelling tot een op Loconet gebaseerde baan, waar of de hele baan niet meer werkt of een hele boostersectie is kortgesloten.
Dit heeft zeer grote voordelen wat betreft het aantal storingen wat op een digitale baan plaatsvindt, het zijn er veel minder, en de storingen
die er toch zijn, beperken zich meestal tot maar 1 specifiek blok en zijn makkelijk te lokaliseren en op te lossen.
– Dinamo werkt niet met een (meestal kostbare) digitale centrale van een specifieke fabrikant. Dinamo werkt met een “interface kaart”
welke d.m.v. een USB aansluiting aan een PC en/of Laptop wordt aangesloten en via die aansluiting door bijv. iTrain wordt aangestuurd.
– Dinamo werkt NIET met afzonderlijke boosters. Bij een grotere baan OF een baan waar meerdere treinen tegelijk moeten kunnen rijden
levert de digitale centrale van de verschillende leveranciers meestal niet meer dan max. 3A. aan stroom. Tegenwoordig met locs die voorzien zijn van geluid,
en vaak Stoommodules, wagons met verlichting enz. is die 3 Ampere al snel (veel) te weinig. Er moeten dan afzonderlijke boosters worden ingezet.
Zo’n booster krijgt weer een eigen sectie op de baan en levert voor die sectie de stroom. Je krijgt dan te maken met boosterovergangen,
welke elektrisch van elkaar gescheiden moeten worden. Dit zorgt voor (best wel veel en nauwkeurig) uitzoekwerk en vaak zie dat de kortsluitbeveiliging(en) te wensen
over laten. Iedere booster kost ook nog eens een fiks bedrag aan geld en bij sommige digitale centrales/systemen zit er een beperking in het maximum aantal boosters wat
kan worden gebruikt. Dinamo werkt met “geschakelde” voedingen, die tegenwoordig tegen zeer aantrekkelijke prijzen door diverse leveranciers worden aangeboden.
Deze zijn ook in heel veelverschillende spanningen en vermogens beschikbaar EN er kan een groot aantal Dinamoblokken op 1 voeding worden aangesloten.
– Dinamo werkt NIET met keerlus modules. Zodra een modelspoorbaan de mogelijkheid biedt om een trein van twee verschillende kanten, of de hele baan of delen van de baan te kunnen berijden, moet er ergens in de baan een keerlus zijn opgenomen. Bij een zowel een analoge- als digitale baan (digitalebaan op basis van Loconet) zit er na de keerlus een elektrische kortsluiting in de baan. We werken hier met 2 sporen. Eenvoudig uitgelegd een elektrisch + spoor en een elektrich – spoor. Dit noemen we polariteiten. Na de keerlus krijgt het + spoor een verbinding met het – spoor (en omgekeerd) en is er elektrsich gezien een kortsluiting in de baan.
We beperken ons hier tot digitale banen; de oplossing hiervoor is dat bijna alle fabrikanten tegenwoordig “keerlusmodules” hebben uitgebracht.
Dit zijn elektronische modules, die op het einde van de keerlus op de spoorrails worden aangesloten. Zodra de trein de keerlus achter zich laat en op het baanstuk
terecht komt waar de polariteit andersom zit en dus direct een kortsluiting veroorzaakt, “grijpt” deze schakelmodule in, en keert in een fraktie van een paar milliseconde
de polariteiten van de rails om. Op deze wijze kan er GEEN kortsluiting ontstaan. Deze keerlusmodules zijn echter behoorlijk prijzig, plus ze vereisen weer extra bedrading en schakelingen. Het Dinamo system regelt dit automatisch intern in de elektronica modules, en werkt ZONDER afzonderlijke keerlus modules.
Kort samenvattend: Dinamo is een (heel) goed alternatief voor een op Loconet gebaseerd modelbaan electronica systeem. Het biedt wat comlexiteit en diversiteit
van komponenten veel voordelen. Het vereist wel een iets andere wijze van denken en ontwerpen bij het automatiseren van de modelspoorbaan.

Kom langs, spreek met de experts, en bekijk life hoe het werkt:
Zoals ook in het begin van het artikel aangegeven, binnen onze club is heel veel expertise over verschillende elektrische modelbesturingssystemen.
Bijna alle systemen hebben we ook in de praktijk draaien en kunnen we laten zien. Allemaal in combinatie met iTrain.
Mocht je een kijkje willen nemen, kom een keer langs op 1 van onze clubavonden. We zijn er iedere maandagavond van 19.00 – 22.00.
Wil je heel specifieke zaken zien, maak dan via het contact formulier op de site even een afspraak zodat we kunnen zorgen dat de mensen met die specifieke kennis dan ook aanwezig zijn.