de Starter of Herintreder in de wereld van de modelspoorbaan

Beginner of Herintreder:
Of je nu pas begint met de hobby of een doorstart maakt vanuit het verleden, je krijgt in beide gevallen te maken met het kiezen van een bepaald modelspoor-aanstuur elektronicasysteem. Velen willen dit later of direct al koppelen aan een automatiserings/software programma, als iTrain, Koploper enz. enz.

Een vraag die deze keuze kan beinvloeden:
Wil je voorlopig met je huidige analoge treinen en toch geautomatiseerd gaan rijden en later de volledige overstap naar digitaal maken of bouw je meteen alles om naar digitaal?
Kies je direct voor helemaal digitaal dan zijn er nog steeds diverse systemen waaruit je kunt kiezen met ieder hun specifieke eigenschappen / eigenaardigheden en mogelijk zelfs beperkingen of hoog oplopende kosten in de toekomst.

Advies modelspoorwinkel:
Veel mensen laten zich (begrijpelijk) adviseren bij een modelspoorwinkel.
Wat er dan vaak gebeurt: de winkelier heeft meestal een voorkeur voor een bepaald merk/systeem en verkoopt de klant een voordelige digitale startset van dit merk. Hiermee kan de klant inderdaad heel snel van start. De startset beperkt zich meestal (om de prijs laag te houden) tot een “ovaaltje aan rails met 1 of 2 wissels, een beperkte digitale centrale, een digitale Locomotief en wat wagons.
De klant kan dan ervaring opdoen met digitaal rijden, zo is het motto. De meeste klanten blijven niet met een ovaaltje met 2 wissels rijden…. en willen uitbreiden. Pas dan blijkt de keuze voor een bepaald merk of systeem soms beperkingen te bevatten.

Keuze van systeem heeft grote invloed op mogelijkheden en financien:
Om dan weer van systeem te gaan wisselen is financieel gezien niet interessant meer. Je zal opnieuw moeten investeren en verlies lijden op je te snel aangeschafte systeem.
Veel hobbyisten willen op een gegeven moment meer. Bijvoorbeeld met je oude locomotieven zonder aanpassing of met meerdere digitale treinen tegelijk op een beperkt oppervlak met een complex railplan rijden. Op dat moment worden de beperkingen van bepaalde merken/systemen vaak zichtbaar.
Ombouw van bestaande analoge locomotieven naar digitaal kost veel geld, ook al ben je zelf handig in het ombouwen

Veel hobbyisten ontwerpen (ook al onder invloed van beperkte ruimte) een baanplan waarop in 2 richtingen gereden kan worden. Je krijgt dan te maken met een of meerdere “keerlussen”. Behalve dat dit direct al redelijk complex  is, lopen de kosten voor het schakelen van de railspanning al snel op.

Door uitbreiding van je baan en/of de behoefte om meer of alle locomotieven gelijktijdig te kunnen laten rijden is er meer behoefte aan voeding voor rijspanning. Deze problemen worden alleen maar groter bij een te snelle keuze van een bepaald systeem.

Sommige systemen hebben hun beperking als het gaat om uitbreiding van voedingen (Boosters).
Bij een storing of ontsporing op je baan zal een groot gedeelte van je baan in storing vallen en alles stop zetten.

Tegelijk analoog en digitaal rijden (op dezelfde baan) is bij de meeste systemen niet mogelijk.  Je oude locomotieven blijven dus in de kast staan, de keuze voor aanschaf van een nieuwe locomotief blijft beperkt tot alleen digitaal uitgevoerde types.

Onze club heeft diverse systemen in gebruik:
Op onze club hebben we diverse systemen in gebruik en we kunnen u dus de verschillen duidelijk laten zien en er heel veel over vertellen wat de keuze voor u wat makkelijker kan maken.  Verder hebben wij (als club) ook geen belang in het promoten van bepaalde merken of systemen. Ons enig doel: Hobbyisten plezier laten beleven aan de hobby, de drempel naar een digitale systeem EN de kosten zo laag mogelijk houden.

Maak een afspraak en kom zelf kijken:
Mocht je een kijkje willen nemen, kom een keer langs op een van onze clubavonden. We zijn er iedere maandagavond van 19.00 – 22.00. Andere avonden zijn mogelijk op afspraak.
Wil je heel specifieke zaken zien, maak dan via het  contactformulier even een afspraak zodat we kunnen zorgen dat de mensen met die specifieke kennis dan ook aanwezig zijn. (Op dit moment is onze club vanwege de coronamaatregelen slechts beperkt ge-opend, via een verzoek op het contactformulier, kunnen we overleg hebben over de mogelijkheden je toch te helpen).

iTrain

Alle digitale banen van de club zijn gestandaardiseerd op het Modelbesturings programma iTrain.
Ook ALLE clubleden die thuis met digitale banen rijden, gebruiken het programma iTrain.
Hierdoor is binnen onze club heel veel ervaring met iTrain. Onze grote driver en vraagbaak achter
iTrain is: Maurice  Mutsaers. Maurice maakt al sinds iTrain versie 2 gebruik van iTrain.
Er zijn dan ook weinig situaties die Maurice nog niet een keer heeft meegemaakt en een oplossing voor weet.
Er is binnen de club veel onderzoek gedaan naar Modelspoor aanstuurprogramma’s;
onze uitkomst: iTrain is een modern gebruikersvriendelijk programma, op zeer moderne wijze
geprogrammeerd waar volop aan wordt doorontwikkeld en verschillende aanschafmodellen kent.
Daarnaast is het erg flexibel, heeft het enorm veel mogelijkheden wat betreft aansturing van modelspoorbanen,
echter ook van andere elektronische objecten als modelbaan graafmachines, molens, spoorwegbomen etc. etc.
Ook ondersteunt iTrain bijna al de op de markt beschikbare elektronica om de modelspoorbaan elektronisch aan
te sturen als, LocalNet HdL, Rautenhaus, Dinamo enz.
iTrain is een 100% Nederlands product, wat ook internationaal veel wordt gebruikt.
Als u een reactie wilt geven op dit artikel, kunt u gebruik maken van ons contactformulier op de site.

Rautenhaus

Bij onze club wordt voor de N-Baan  gebruik gemaakt van Rautenhaus digital als digitaal systeem voor het aansturen van de N-Baan. Dit systeem is een Selectrix-compatibel digitaal systeem.  Op onze club wordt het toegepast in een volautomatisch bedrijf met bezetmelders en functiedecoders. Het Selectrix-Systeem is het enige digitaal systeem, waarbij alle componenten van alle systeemaanbieders probleemloos met elkaar gecombineerd kunnen worden en bedrijfszeker kunnen functioneren. Dit is ook een ervaring, waar wij het op de club volledig mee eens zijn. Rautenhaus digital is zeer bedrijfszeker EN zeer eenvoudig in opbouw en aanleg. Hoe worden deze voordelen behaald; Selectrix-Systemen beschikken over 2 verschillende Bus-Systemen: De PX-bus, dient voor de verbindingen van de centrale booster en het vergroten van het uitgangsvermogen of voor het verbinden van de boosters onderling. De SX-Bus dient voor de aansluiting van alle stationaire decoders en functieschakelingen.
Alle informatie van de max, 112 lokdecoders-adressen en resp. 896 functieuitgangen worden permanent 13x/seconde uitgevraagd. Bezetmeldingen zijn hierdoor lastonafhankelijk, en hebben een gegarandeerde reactietijd. Door deze databus is er een zeer stabiele PC aansturing van de modelbaan mogelijk. Onze clubervaring: Het systeem is zeer stabiel, heel makkelijk en modulair uit te breiden. De onderlinge connecties tussen de componenten zijn van robuuste en goede kwaliteit. Het systeem is t.o.v. andere in de markt beschikbare systemen niet goedkoop maar als eerder vermeld wel zeer betrouwbaar en zeer eenvoudig op te zetten. Op onze club wordt ook dit Rautenhaus systeem aangestuurd met het modelaanstuurprogramma iTrain. Wij zijn zeer tevreden over deze combinatie, en zien dat we, op dit moment,  tot wel zo’n 10 treinen tegelijk, volledig automatisch een route op de N-baan kunnen laten rijden.

Dinamo

Analoog of digitaal … of beide tegelijk

Veel modelspoorhobbyisten zijn (ooit) begonnen met een analoog spoorbaantje. Zolang de omvang beperkt blijft en er slechts een paar treinen tegelijkertijd rijden is dat goed te doen. Maar het modelspoorvirus slaat toe en de wens ontstaat meerdere treinen te laten rijden, de treinenloop te beveiligen en wellicht (geheel of gedeeltelijk) te automatiseren. De gedachte is dat dat alleen goed kan door de zaak om te bouwen naar een digitaal systeem waarbij de locs voorzien worden van decoders.

De keuze is vaak lastig. Er zijn veel redenen te bedenken om je locs niet (allemaal) te voorzien van decoders, maar anderzijds, stel nu dat je wel je modelspoorbaan beter wilt besturen en stel nu dat je die ene loc in de vitrine ziet die je altijd wilde hebben, met toeters en bellen en dus … met decoder. Wat dan?

DINAMO

Dinamo lost dit dilemma voor je op. Hiermee heb je namelijk de unieke vrijheid om gedigitaliseerde en analoge locs op één spoorbaan door elkaar te laten rijden en wel in een willekeurige verhouding van 100% analoog tot 100% digitaal. Het rijgedrag en de besturingsmogelijkheden van je analoge materieel doet nauwelijks onder voor digitaal en de mogelijkheden van je gedigitaliseerde materieel worden optimaal benut.

Dinamo is een systeem waarmee de miniatuurwereld kan worden bestuurd. “Modelspoorbaan” zou hier een te beperkte voorstelling zijn, want Dinamo bestuurt ook auto’s. Dinamo verzorgt de aansturing van o.a. treinen, auto’s, wissels, seinen en verkeerslichten en detecteert gebeurtenissen op “de baan”. Dinamo levert rechtstreeks alle typen in-en uitgangssignalen die je redelijkerwijs nodig hebt voor het besturen van een volledige miniatuurwereld.

DINAMO staat voor Digitaal Interface Netwerk voor Analoge MOdelbanen. De uitdrukking “Analoog” hierin stamt uit de historie, want naast het oorspronkelijke analoge concept ondersteunt Dinamo tegenwoordig ook digitaal materieel. De uitdrukking “Interface Netwerk” geeft aan dat Dinamo bestaat uit diverse modules die je naar behoefte kunt combineren tot een volledig besturingssysteem. Dinamo groeit dus mee met je modelbouwhobby. In de loop der jaren is Dinamo uitgegroeid tot een veelzijdig systeem terwijl de oorspronkelijke uitgangspunten nog steeds van toepassing zijn.

Computerbesturing

Dinamo is niet in staat zelf te bedenken wat de voertuigen exact moeten doen en welke standen wissels en seinen op elk moment moeten aannemen. Om dit te bewerkstelligen is een computer (PC) nodig met passende besturingssoftware. Dit betekent geenszins dat er alleen maar automatisch gereden kan worden: Het aantrekkelijke van een dergelijke opzet is juist dat de computer een belangrijk deel van de beveiligingstaken van de hobbyist (of machinist) overneemt die zich vervolgens naar hartenlust kan richten op de echte exploitatie. De eisen die aan de computer worden gesteld hangen voornamelijk af van de gebruikte software en enigszins van de omvang en complexiteit van de miniatuurwereld, maar In de meeste gevallen voldoet een op het laatste moment van de destructie geredde Pentium-III (Pentium I en II modellen zijn bijna niet meer te vinden), dus kosten zijn wat dat betreft voor de serieuzere modelspoorder geen doorslaggevend argument.

Analoge en digitale treinen

Voor de besturing van treinen in een miniatuurwereld kun je diverse methoden gebruiken. Voor meer uitleg hierover kun je de pagina Achtergrond Treinbesturing raadplegen. Dinamo is een blokgeoriënteerd systeem. Dit betekent dat de spoorbaan elektrisch wordt opgedeeld in dusdanig kleine gedeelten, dat elke trein onafhankelijk van alle andere treinen kan worden aangestuurd. Het mooie van deze opzet is dat je op deze wijze zowel analoge als digitale treinen kunt besturen en dat het verschil in rijgedrag tussen analoog en digitaal materieel hierdoor sterk vervaagt. Daar waar analoge locs rijden wordt de spoorbaan met een voor die treinen geschikte aansturing voorzien, daar waar digitale locs rijden genereert Dinamo de digitale signalen om de decoders de juiste instructies te geven. De analoge/digitale aansturing wordt per baanvak Dynamisch aangepast naar gelang de treinen zich verplaatsen over de baan. De enige beperking is dat zich binnen 1 blok alleen analoog of digitaal materieel mag bevinden en geen combinatie hiervan. Eenvoudiger gezegd: je kunt (alleen) geen Multi tractie rijden met een analoge+digitale loc in dezelfde trein.

Auto’s

Naast treinen kan Dinamo ook auto’s besturen volgens het Dinamo/MCC protocol. De auto’s worden hiertoe voorzien van een digitale decoder. Deze decoder bestuurt de motor en overige functies van de auto en ontvangt (draadloos) de commando’s die door Dinamo worden gegenereerd. Tevens verzorgt Dinamo de detectie van passage van auto’s, zodat de PC de verkeersbewegingen correct kan volgen.

Accessoires

Accessoires worden door Dinamo rechtstreeks aangestuurd. Dat wil zeggen dat je naast de Dinamo onderdelen normaliter geen extra wisseldecoders of seindecoders nodig hebt. Hoewel de aansturing rechtstreeks plaatsvindt is de opzet zodanig dat bedrading wordt geminimaliseerd. Zo heb je bijvoorbeeld voor 32 wissels geen 64 draadjes nodig, maar slechts 16. Zowel betreffende de benodigde elektronica als betreffende de benodigde bedrading is Dinamo in het algemeen een economische oplossing.

Toepassingen op onze club

Als Model Spoor Club Veenendaal gebruiken wij natuurlijk zelf ook Dinamo.
Zie voor voorlopig eigen toepassing tot nu toe onze speciale pagina van het demobaantje.

LocoNet HdL

Als je er voor kiest om een met een modelspoorwegbaan digitaal te gaan rijden MOET je een keuze maken voor de een elektronica systeem wat via verschillende digitale bouwstenen/modules de aansturing van deze baan regelt.
Voor de bestaande H0 baan bij ons op de club is die keuze ruim 15 jaar geleden al gemaakt, en is er toen gekozen van LocoNet HdL.
LocoNet HdL staat voor “LocoNet Hans de Loof”. Hans de Loof, ook modelspoorwegbaan hobbyist, heeft zich jaren geleden op het elektronica gedeelte van het beveiligen van modelspoorwegbanen gestort. Zijn doel was toen, zelf digitale aanstuurmodules bouwen die de interfaces vormen tussen de werkelijke modelspoorwegbaan en de computer met het modelbaan aanstuurprogramma.  De modules moesten naar zijn mening gemakkelijk en goedkoop zijn.
Hans heeft dit door de jaren heen uitgebouwd en geoptimaliseerd en heeft tegenwoordig een groot scala van verschillende modules, die je ook via zijn website kan bestellen.
De meeste modules/printkaarten zijn inderdaad vrij eenvoudig van opzet. D.w.z. de meeste modules kan je of “kant en klaar” gesoldeerd en getest” bestellen,
OF je kan ze bestellen als “bouwpakket” waarbij de printplaat leeg wordt geleverd, en je of zelf de benodigde elektronica componenten zelf gaat kopen, of die bestel je er zelf direct bij. In beide gevallen moet je de componenten er zelf op solderen. Omdat alle modules voldoen aan de LocoNet standaard kunnen alle modules worden gekoppeld aan alle Modelcentrales die loconet ondersteunen. Al deze centrales worden over het algemeen weer ondersteund door alle modelspoorwegbaan besturingsprogramma’s als bijv. Koploper en iTrain.
Op onze modelspoorweg club waren de ervaringen van LocoNet HdL in combinatie met het programma Koploper erg goed. In combinatie met iTrain waren de ervaringen minder, maar toen was de elektronica ook meer dan 10 jaar oud.